Rekrutacja na trzecią edycję studiów

Zapraszamy do rekrutacji na trzecią edycję studiów podyplomowych "Samorządowy Menedżer Energii"

KROK 1 - Wypełnienie formularza

Wypełnienie e-formularza rekrutacyjnego przy pomocy strony www pozwala na jego wydrukowanie oraz zapisanie kopii w bazie. W celu sprawdzenia poprawności procesu rekrutacji po wypełnieniu formularza, będzie możliwe jego ponowne wydrukowanie - kandydat otrzyma na podany adres e-mail dane do logowania.

Prosimy nie wypełniać formularza wielkimi literami.

Aby ułatwić Państwu rejestrację, prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • dowodu osobistego
  • dyplomu ukończenia studiów

Prosimy o uważne i poprawne podawanie danych osobowych i teleadresowych.

KROK 2 - Wizyta w Dziekanacie

W celu zapisania się na studia podyplomowe "Samorządowy Menedżer Energii" dofinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, należy zgłosić się do Dziekanatu Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (ul. Olszewska 12) wraz z wydrukowanym kwestionariuszem, kompletem pozostałych wymaganych dokumentów:

  • kopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 fotografią (jak do dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji)
  • kopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • kopią dowodu wniesienia opłaty w wysokości 860 zł. za studia podyplomowe na konto Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa, nr r-ku: 33 2490 0005 0000 4600 8446 1612 podając w tytule przelewu: "Studia Podyplomowe SME - imię i nazwisko słuchacza".
  • zaświadczeniem potwierdzającym status pracownika urzędu gminy, powiatu lub urzędu szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego lub przedsiębiorstw komunalnych

Kandydat, rejestrujący się w panelu rekrutacyjnym on-line, jest zobligowany do podania swoich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego zapisania danych oraz do zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy WSEiZ i Kandydatami.

Naciskając przycisk formularza rejestracyjnego „Dalej”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie ustawy z dn. 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883, ze zm.).

KROK 3 - Finalizacja rekrutacji

Pomiędzy Kandydatem a Uczelnią następuje podpisanie umowy określającej warunki świadczenia usług edukacyjnych (zgodnie z ustawą z dn. 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 572, ze zm.). Wzór umowy dostępny jest w Rektoracie.

Złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii WSEiZ jest równoznaczne z zapisem na studia.

Dziekanat Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przyjmuje dokumenty w dniach:

Poniedziałek: 10.00-18.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: nieczynne
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 10.00-18.00
Sobota: 8.00-16.00
Niedziela: 8.00-14.00