Terminy i plan zajęć II edycji studiów

Druga edycja studiów podyplomowych na kierunku Samorządowy Menedżer Energii zrealizowana zostanie w roku 2015:

  • semestr I: luty-czerwiec 2015 r.
  • semestr II: wrzesień-grudzień 2015 r.

Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie lutego 2015 r. Szczegółowy terminarz:

•   28 II 2015 r.
•   1, III 2015 r.
•   14, 15 III 2015 r.
•   28, 29 III 2015 r.
•   11, 12,  IV 2015 r.
•   25, 26 IV 2015 r.
•   16, 17 V 2015 r.
•   30, 31 V 2015 r.
•   13, 14 VI 2015 r.
•   27, 28 VI 2015 r.
•   26, 27 IX 2015 r.
•   10, 11 X 2015 r.
•   24, 25 X 2015 r.
•   14, 15 XI 2015 r.
•   28, 29 XI 2015 r.
•   12, 13 XII 2015 r.